Plastmo montering af tagrender
 

Mestertips
 

Beregning av takflaten

Når takflaten/avvanningsarealet skal beregnes, er det vanligvis lett å måle lengden av huset (A). Det kan være litt vanskeligere å måle avstanden fra takfot til møne (B), men det kan gjøres slik: Mål lengden på den synlige delen av en av de laveste takstein eller takplater. Tell deretter, antall takstein/takplater som er fra takskjegget til mønet. Multipliser dette tallet med lengden på taksteinen/takplaten, da har du B målet som du skal bruke for å beregne avvanningsarealet - uten å måtte ta en tur på taket.


Takrenner med fall

Hvis du vil ønsker å sette opp takrennene med et lite fall kan du legge rennekrokene ved siden av hverandre og tegne fallet med en tusj. Er det mer enn et nedløp deles fallet opp slik at det er like mye fall til begge nedløp.  Det er lurt å nummerere rennekrokene slik at dette ikke kan ses etter oppsetting. Dermed er du sikker på å sette dem riktig opp med en gang.


Kapping av takrenner og rør

Plast takrenner kan kappes med en baufil eller en fintannet sag. Takrenner av stål eller sink skal kappes med en baufil. Bruk aldri en vinkelsliper eller rundsag. Hvis du har mulighed til det så er det best å bruke de kappede endene ved skjøtene slik at de vinkelrette endene brukes mot endebunner. Ved kapping av renner kan et løst skjøtestykke settes på som skjæremal.


Oppbevaring og bruk av takrennelim

Er limet veldig kaldt kan det være vanskelig å presse ut av tuben/patronen derfor er det lurt å oppbevare limet på et lunt sted innendørs før bruk. Hvis tuben ikke er helt tom kan du sette en skrue i tuten slik at limet ikke tørker. Både vårt plast- og metall takrennelim kan brukes i fuktig vær samt i noen kuldegrader ned til – 5 grader. Husk på at limflatene må være tørre før liming.


Rensing av limflater på Sink/stål:

Limflatene skal tørkes/renses med Plastmo Wipes eller acetone uten olje for ekstra god vedheftning for limet.


Montering av endebunner

Takrennen skal kunne gi litt etter når den klikkes inn i rennekrokene. Endebunnene stabiliserer takrennen. Derfor er takrennen mere fleksibel uten endebunn. Det er enklere å montere endebunnene først etter at du har lagt takrennen opp i rennekrokene.


Montering av tappestykker

Det er kan være smart å montere tappestykket med en gang hullet er skjært, før du legger rennen opp i rennekrokene – særlig hvis plassen er trang.


Klipp hull til nedløpet

I stedet for å skjære 2 tverrsnitt i takrennen når det skal lages hull til nedløpsrøret, kan man klippe det ut med en platesaks. Hullet merkes av med en tusj. Deretter bores et hull i takrennen, slik at man kan komme til med saksen. Klipp deretter langs avmerkningen.


Maling

Hvis du ønsker å male noe i samme farge som Plastmo takrenner er dette fargekodene du trenger når malingen skal blandes:  Sort: NCS 8502-B Hvit: NCS 0502-Y Grå: NCS 3500 Grafitt: NCS 7502-B Brun: NCS 8010-Y70R


Bordtaksbeslag

Når du monterer en takrenne trenger du også et bordtaksbeslag. Som regel brukes det samme materiale og farge på bordtaksbeslaget som på takrennen. Bordtaksbeslag benyttes i forbindelse med papp og taksteintekking som overgang fra takfoten til takrennen. Det forhindrer at snø og regn kan trenge inn på baksiden av takrennen. Vi tilbyr forskjellige typer bordtaksbeslag avhengig av om du har et papp eller steintak.


Obs!

Sinktakrenner og galvaniserte ståltakrenner er en dårlig kombinasjon med undertakspapp uten takdekning (takplater, overpapp el. lign.). Når underpapp utsettes for UV-lys fra solen skjer en nedbrytning og syredannelse som virker nedbrytende på sink og galvanisert stål. Ved bruk av overpapp beregnet for sollys eller annen form for beskyttelse er det ingen risiko for nedbrytning av takrennen.