Corporate Social Responsibility

CSR

Plastmo AS ønsker å være en aktiv medspiller i samfunnet og bidra til et ansvarlig næringsliv.

Corporate Social Responsibility

 

Plastmo AS ønsker å være en aktiv medspiller i samfunnet og bidra til et ansvarlig næringsliv.

De første skrittene i retningen av å skape en bærekraftig utvikling har vært uavhengige av FNs Global Compact, men med et blikk på de målsetningene og krav som FNs Global Compact stiller til virksomheter.

 

SOSIAL bærekraft

 • Helseforsikring til alle medarbeidere

 • Tillit og åpen dialog fremfor regler og håndbøker

 • Analyse av medarbeidernes tilfredshet og arbeidsplass en gang i året

 • Helsepakke tilbys alle medarbeider

 • Seniorpolitikk

 • Fleksitid

 • Synlig og tilstedeværende ledelse

 • Støtte lokale prosjekter og miljøorganisasjoner

MÅL

 • Medarbeidertilfredshetsanalyse gjennomføres og målet er en forbedring i forhold til forrige år

 

MILJØMESSIG bærekraft

 • Plastmo arbeider i henhold til ISO 14001

 • Klimapartnerskap med DONG Energy

 • Årlige analyser av energiforbruk (varme, vann, elektrisitet mf.)

 • Energireduksjon på minimum 5 % basert på analyser fra eksterne parter

 • Redusere avfallsmengden med 5 %

 • Bruk av svanemerke på produkter i fabrikken

 • Gjenbruk av kjølevann ved produksjon

 • Fremme utvikling av miljøvennlig teknologi

MÅL

 • Redusere gass- og strømforbruk med 5 %

 

ØKONOMISK bæredyktighet

 • Følge Global Compact og deres 10 prinsipper for menneske- og arbeidsrettigheter, miljø og antikorrupsjon

 • Sikre at underleverandører lever opp til FN's Global Compacts prinsipper

 • Sikre grønne investeringen i alle sammenhenger

MÅL

 • Miljødialog med primære leverandører med fokus på energiforbruk, transport og emballasje

Finn svar

Hva kan vi hjelpe deg med?