Miljøpolitikk

Plastmo AS miljøpolitikk

  • Vi vil med hensyn til virksomhetens overlevelse, arbeide for en minimal belastning av miljøet. I vår produkt- og prosessutvikling jobber vi hardt for å minimere ressursforbruk samt å forbygge forurensning.

  • Vi drar inn miljøbevissthet ved tilrettelegging av arbeidsprosesser, slik at vi medvirker til redusert avfallsmengde for Plastmo AS.

  • Vi arbeider mot å påvirke den enkelte medarbeiders miljøbevissthet, samt andre personer som jobber for eller på vegne av organisasjonen. 

  • Vi ønsker å påvirke til resirkulering av både restmaterialer fra egenproduksjon og i kundeleddet.

  • Vi vil overholde relevante lovmessige krav og andre krav som organisasjonen får fra samarbeidspartnere.

  • Vi arbeider i henhold til DS/EN ISO 14001 for miljøledelse.

  • Vi er medlem i Grønt Punkt Norge AS, medlemsnr. 28089.

Finn svar

Hva kan vi hjelpe deg med?