Montering

Mestertips

Mestertips

Beregn takarealet

Beregning av takflaten Når takflaten/avvanningsarealet skal beregnes er det vanligvis lett å måle lengden av huset. Det kan være litt vanskeligere å måle avstanden fra takskjegg til møne, men det kan gjøres slik: Mål lengden på den synlige delen på en av de lavere taksteinene eller takplater. Tell deretter antall takstein/ takplater som er fra takskjegget til mønet. Multipliser dette tallet med lengden på taksteinene / takplatene, da har du målet som du skal bruke for å beregne avanningsarealet, uten å måtte ta en tur på taket.

Mestertips

Velg den riktige takrennen

Sinktakrenner og galvaniserte ståltakrenner er en dårlig kombinasjon med undertakspapp uten takdekning (takplater, overpapp el. lign.). Når underpapp utsettes for UV-lys fra solen skjer en nedbrytning og syredannelse som virker nedbrytende på sink og galvanisert stål. Ved bruk av overpapp beregnet for sollys eller annen form for beskyttelse er det ingen risiko for nedbrytning av takrennen.

Mestertips

Takrenner med fall

Hvis du vil ønsker å sette opp takrennene med et lite fall kan du legge rennekrokene ved siden av hverandre og tegne fallet med en tusj. Er det mer enn et nedløp deles fallet opp slik at det er like mye fall til begge nedløp. Det er lurt å nummerere rennekrokene slik at dette ikke kan ses etter oppsetting. Dermed er du sikker på å sette dem riktig opp med en gang.

Mestertips

Kapping av takrenner og rør

Plast takrenner kan kappes med en baufil eller en fintannet sag. Takrenner av stål eller sink skal kappes med en baufil. Bruk aldri en vinkelsliper eller rundsag. Hvis du har mulighed til det så er det best å bruke de kappede endene ved skjøtene slik at de vinkelrette endene brukes mot endebunner. Ved kapping av renner kan et løst skjøtestykke settes på som skjæremal.

Mestertips

Montering av endebunner og tappstykker

Takrennen skal kunne gi litt etter når den klikkes inn i rennekrokene. Endebunnene stabiliserer takrennen. Derfor er takrennen mere fleksibel uten endebunn. Det er enklere å montere endebunnene først etter at du har lagt takrennen opp i rennekrokene. Det er kan være smart å montere tappestykket med en gang hullet er skjært, før du legger rennen opp i rennekrokene – særlig hvis plassen er trang.

Mestertips

Montering av nedløp

I stedet for å skjære 2 tverrsnitt i takrennen når det skal lages hull til nedløpsrøret, kan man klippe det ut med en platesaks. Hullet merkes av med en tusj. Deretter bores et hull i takrennen, slik at man kan komme til med saksen. Klipp deretter langs avmerkningen.

Mestertips

Lim og wipes

Er limet veldig kaldt kan det være vanskelig å presse ut av tuben/patronen derfor er det lurt å oppbevare limet på et lunt sted innendørs før bruk. Hvis tuben ikke er helt tom kan du sette en skrue i tuten slik at limet ikke tørker. Både vårt plast- og metall takrennelim kan brukes i fuktig vær samt i noen kuldegrader ned til – 5 grader. Husk på at limflatene må være tørre før liming. NB! Limflatene skal tørkes/renses med Plastmo Wipes eller acetone uten olje for ekstra god vedheftning for limet. Bruk IKKE Plastmo Wipes til plasttakrenner..

Mestertips

Maling

Hvis du ønsker å male noe i samme farge som Plastmo takrenner er dette fargekodene du trenger når malingen skal blandes: Sort: NCS 8502-B Hvit: NCS 0502-Y Grå: NCS 3500 Grafitt: NCS 7502-B Brun: NCS 8010-Y70R

Mestertips

Spesialdeler

Plastmo sine typiske takrenneløsninger leveres i plast, stål pluss, alusink, sink og kobber, i størrelsene 10 (108 mm, 4”), 11 (126 mm, 5”) og 12 (151 mm, 6”). Trenger du en spesiell utforming på takrennesystemet ditt, har Plastmo et team av utdannede blikkenslagere som håndlager spesialdeler i alle materialer. I brosjyren under finner du en oversikt over de mest bruke spesialdelene. Fyll ut blanketten for den spesialdelen du trenger og lever den til din byggevarehandel. For informasjon om leveringstid, ta kontakt med Plastmo kundeservice. Har du spørsmål til oppmåling eller har du bruk for en spesialdel du ikke finner i brosjyren, er du alltid velkommen til å kontakt kundeservice.

Mestertips

Bordtaksbeslag

Når du monterer en takrenne trenger du også et bordtaksbeslag. Som regel brukes det samme materiale og farge på bordtaksbeslaget som på takrennen. Bordtaksbeslag benyttes i forbindelse med papp og taksteintekking som overgang fra takfoten til takrennen. Det forhindrer at snø og regn kan trenge inn på baksiden av takrennen. Vi tilbyr forskjellige typer bordtaksbeslag avhengig av om du har et papp eller steintak.

Finn svar

Hva kan vi hjelpe deg med?