• Plastmo
    Plastmo
  • Plastmo
    Plastmo
  • Plastmo Arkitekt
    Plastmo Arkitekt


Sink regnes av mange for å være den originale takrenneløsningen. Et hus med sinktakrenner sender signal om originalitet, estetisk sans og godt håndverk. Sink er et spennende materiale som med tiden får en flott patina. De er veldig værbestandige og kan motstå store utfordringer i det norske klima.

 

 

Velg mellom 3 profiler, den originale Plastmo, Plastmo Retro eller Plastmo Arktitekt: