Salg

Peter Bøgvad

Salgsdirektør

M. +45 20 40 96 50

pb@plastmo.dk

 

Christian Skari

Distriktssjef

(Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark)

M: 95 26 97 56

christian.skari@plastmo.no

         

Espen Sørensen

Distriktssjef

(Østlandet sør)

M: 90 75 16 60

espen.sorensen@plastmo.no

 

Frode Jermstad

Distriktssjef

(Trøndelag, Troms og Finnmark)

M: 94 01 80 13

frode.jermstad@plastmo.no

         

Torgeir Sømme

Distriktssjef

(Sør-/vestlandet, Agderfylkene og Rogaland)

M: 91 52 59 59

torgeir.somme@plastmo.no

 

Eirik Johansen

Distriktssjef

(Hordaland – Møre, Romsdal, Sogn og Fjordane)

M: 95 20 39 09

eirik.johansen@plastmo.no