Estetisk og ekstra sterkt linjedrenering

Estetisk og ekstra sterkt linjedrenering

Unngå store vannansamlinger rundt ditt hus med ACO EuroLine 2.0

Led regnvannet effektivt vekk med ACO EuroLine 2.0 linjedrenering. Et fleksibelt og sterkt dreneringsystem med stor avvanningseffekt.

Regnvann som samler seg rundt huset kan skade sokkelen, og i verste fall kan vannet trenge inn i huset, og gjøre stor skade. EuroLine 2.0 benyttes til å avlede regnvann rundt private boliger. Både HexaLine og EuroLine 2.0 tåler sporadisk trafikk fra personbiler i private innkjørsler.   

*OBS: EuroLine 2.0 bør kun brukes i innkjørsler eller foran carporter eller garasjer i kombinasjon med enten den sterke støpejernsristen eller den forsterkede plastristen B125 for å tåle trafikkbelastningen fra ladbare hybrid- og elbiler i private innkjørsler. 

EuroLine 2.0 dreneringssystem

EuroLine 2.0 er en geometrisk optimert utgave av sin forgjengeret med et fleksibelt system, som er bygd opp av moduler av 1- og 0,5 meters lengder med et bredt utvalg av tilbehør. Det gjør det enkelt å tilpasse rennen til den lengden man ønsker. I sortimentet er det fem forskjellige rister; galvanisert spalterist, sklisikker plastrist, kraftig støpejernsrist, galvanisert gitterrist og rustfri stavrist. Alle ristene passer til både HexaLine og EuroLine 2.0.

Materiale

Dreneringsrennen er produsert i polymerbetong, som er et særdeles robust materiale. EuroLine 2.0 har, sammenlignet med andre betong produkter med tilsvarende tetthet, en vesentlig høyere bruddstyrke og lavere vekt. Den lave vekten gjør det enkelt å håndtere og montere, og reduserer omkostningene.

Polymerbetongens glatte overflate gjør at vann og smuss renner lett vekk, slik at det er enkelt å rengjøre. Dessuten er polymerbetong motstandsdyktig mot frost eller aggressive miljøer, uten at den behøver noe ekstra beskyttelseslag.

Bruksområder

Kan legges på alle områder rundt din private bolig

  • Private innkjørsler
  • Foran garasje/carport
  • På gangstier og terrasser

*OBS: EuroLine 2.0 bør kun brukes i innkjørsler eller foran carporter eller garasjer i kombinasjon med enten den sterke støpejernsristen eller den forsterkede plastristen B125 for å tåle trafikkbelastningen fra ladbare hybrid- og elbiler i private innkjørsler.

Tekniske fakta

Spesifikasjoner
Tetthet 2,1-2,3 g/cm3
Vanninntrengningsdybde 0 cm
Kjemikaliebestandighet Høy
Ruhetskoeffisient ca. 25 µm

Sertifisering EN1433

EuroLine 2.0 er sertifisert til belastningsklasse A15 med galvanisert spalterist, sklisikker plastrist, galvanisert gitterrist eller rustfri stavrist. Med støpejernsrist er EuroLine 2.0 sertifisert til belastningsklasse B125 iht. EN1433

Montering av EuroLine 2.0

Det sterke og robuste rennen har en ekstra stor avvanningseffekt, og kan kobles til avløpssystemet. Hent monteringsveiledning.

Vanntett installasjon

Fugesidene må alltid være rene, tørre og frie for fett før fugemasse påføres. ACO Waterseal fugemasse påføres i et jevnt lag, ca. 5 mm tykt lag på en av fugesidene. Deretter settes dreneringsrennen på plass i betongen og skyves sammen, slik at ca. 1-2 mm fugemasse trykkes ut i sammenføyningen. Den sikkerhetsfalsen som oppstår når rennene settes sammen, dekkes også med ACO Waterseal. Dreneringssystemet må deretter hvile minst 24 timer slik at fugemassen få herdet før arbeidet forsetter. En tube fugemasse av 290 ml holder til ca. 40 skjøter.

Vis flere
Andre produkter

Les mer om våre andre produkter

Vis flere
Finn svar

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kom i gang med euroline