Terrasse med JærboPro Terrassetak

Terrasse med JærboPro Terrassetak

Her er det brukt 5 stk JærboPro plater 104x480 + skruer.

Vår terrasse med det nye Jærbopro Terrassetak er blitt vårt nye stresse ned sted, så tanken på å kjøpe en hytte eksistrer ikke lenger  😊

Produkter brukt
Finn svar

Hva kan vi hjelpe deg med?