Carport med 10 mm TwinLite Termotak

Carport med 10 mm TwinLite Termotak

Her er det brukt 8 stk TwinLite Opal 10 mm plater 98x600.

Svært fornøyd med prosjektet. Jeg er ikke håndverker, men klarte å sette det opp selv. 

Den detaljerte beskrivelsen av hvordan taket skulle settes opp, var meget tilfredstillende, og la grunlaget for trekonstruksjonen som skulle lages til taket.

Da hele trekonstruksjonen var på plass, var det enkelt å legge taket etter monteringsveiledningen.  

Produkter brukt
Finn svar

Hva kan vi hjelpe deg med?