Plastmo DryppStop

Følg denne guiden og få en samlet materialliste til DryppStop undertaket ditt.

NB! DryppStop skal monteres med et fall på min. 1,5 cm per meter.

Bredde
Lengde