Miljøpolitikk


Plastmo AS miljøpolitikk:

 • Vi vil med hensyn til virksomhetens overlevelse, arbeide for en minimal belastning av miljøet. I vår produkt- og prosessutvikling jobber vi hard for å minimere ressursforbruk samt å forbygge forurensning.
   
 • Vi drar inn miljøbevisthet ved tilrettelegging av arbeidsprosesser, slik at vi medvirker til redusert avfallsmengde for Plastmo AS.
   
 • Vi arbeider mot å påvirke den enkelte medarbeiders miljøbevisthet, samt andre personer som jobber for eller på vegne av organisasjonen. 
   
 • Vi ønsker å påvirke til resirkulering av både restmaterialer fra egenproduksjon og kundeledd.
   
 • Vi vil overholde relevante lovmessige krav og andre krav som organisasjonen får fra samarbeidspartnere
 • Vi arbeider i henhold til DS/EN ISO 14001 for miljøledelse.
   
 • Vi er medlem i Grønt Punkt Norge AS, medlemsnr. 28089.