CSR profil


Corporate Social Responsibility

 

Plastmo AS ønsker å være en aktiv medspiller i samfunnet og bidra til et ansvarlig næringsliv.

I vår plan for bærekraft, har vi definerte ulike mål for 2016. De første skritt i retningen mot å skape bærekraftig utvikling har vært uavhengige av FN’s Global Compact – men med en konstant vishet i de målsetninger og krav som stilles til virksomheten.

 

   

SOSIAL bærekraft
 • Helseforsikring til alle medarbeidere
 • Tillit og åpen dialog fremfor regler og håndbøker
 • Analyse av medarbeidernes tilfredshet og arbeidsplass en gang i året
 • Helsepakke tilbys alle medarbeider
 • Seniorpolitikk
 • Fleksitid
 • Synlig og tilstedeværende ledelse
 • Støtte lokale prosjekter og miljøorganisasjoner

MÅL

 • Gjennomføring av analyse, medarbeidernes tilfredshet. Målet er en forbedring på alle punkter samenlignet med 2015

MILJØMESSIG bærekraft

 • Plastmo arbeider i henhold til ISO 14001
 • Klimapartnerskap med DONG Energy
 • Årlige analyser av energiforbruk (varme, vann, elektrisitet mf.)
 • Energireduksjon på minimum 5 % basert på analyser fra eksterne parter
 • Redusere avfallsmengden med 5 %
 • Bruk av svanemerke på produkter i fabrikken
 • Gjenbruk av kjølevann ved produksjon
 • Fremme utvikling av miljøvennlig teknologi

MÅL

 • Redusere gass- og strømforbruk med 5 %
ØKONOMISK bærekraft
 • Følge Global Compact og deres 10 prinsipper for menneske- og arbeidsrettigheter, miljø og antikorruption
 • Sikre at underleverandører lever opp til FN's Global Compact sine prinsipper
 • Sikre grønne investeringen i alle sammenhenger

   

MÅL

 • Miljødialog med primære leverandører med fokus på energiforbruk, transport og emballasje