Ansvarsfraskrivelse

Plastmo AS forsøker kontinuerlig å sikre at alle opplysninger på disse websider er korrekte og aktuelle. Innholdet på disse websidene vil ofte bli oppdatert uten forutgående varsel og derfor kan ikke Plastmo A/S garantere at opplysningene som fremgår på disse web-sidene til en hver tid vil være korrekte.

Link til tredjepartswebsteder er gitt som en service. Plastmo A/S har ingen kontroll over tredjepartswebsteder og påtar seg derfor ikke noe ansvar for innholdet på andres websteder vi har linket til.


Innholdet på Plastmo sin hjemmeside er utelukkende ment til informativt bruk. All informasjon på disse websidene tilhører Plastmo AS og må kun brukes til det formål de er tiltankt. Det må ikke kopieres, reproduseres, offentliggjøres, overføres eller distribueres, hverken helt eller delvis, til offentlige eller kommersielle formål, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Plastmo AS.


Det er heller ikke tillatt å bruke innholdet eller deler av innholdet fra disse websidene i en frame eller på et tredjepartswebsted på noen måte.