Kobber Takrenner

Plastmo kobber takrenne er et eksklusivt takrennesystem med stor avvanningskapasitet. Systemet består av en rekke standardelementer og er utformet med plastmo profil. Les mer her >>

 

  • Tagrender i kobber
  • Tagrender i kobber
  • Tagrender i kobber
  • Tagrender i kobber